VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Ladislav Drda

Jednatel společnosti

Václav Hlubuček

Prokurista a výrobní ředitel

Jiří Kocour

Technický ředitel

Ing. Jiří Mikas

obchodní ředitel

Ing. Jitka Budínská

Ekonomický ředitel

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

ÚSEKY SPOLEČNOSTI

Výrobní úsek

Vedení jednotlivých staveb zajišťují stavbyvedoucí a mistři.
Každá stavba je samostatným střediskem, na kterém jsou sledovány veškeré výnosy a náklady.

Vedení stavby podléhají aktuálně přidělení pracovníci těchto výrobních profesí:

  • tesař
  • zedník
  • železář
  • stavební dělník
  • zámečník
  • pomocný stavební dělník.

Vedení střediska úzce spolupracuje s technickým a ekonomickým úsekem při sledování subdodavatelských výkonů a jejich následných úhrad. Stavební střediska jsou vybavena výpočetní technikou pro pružný a operativní styk se subdodavateli a firemním zázemím. Kontrola rozhodujících ukazatelů střediska probíhá přímo na stavbě.

Z hlediska kvalifikace jsou všichni naši stavbyvedoucí držiteli autorizace dle stavebního zákona.

Technický úsek

Zabývá se prognózami vývoje stavební výroby, analýzou trhu a vyhledáváním vhodných obchodních příležitostí ze státního a soukromého sektoru. Předkládá vedení společnosti návrhy na účast firmy ve výběrových řízeních.

Na obchodním úseku je odpovědnost za přípravu dokumentů pro výběrová řízení. Vznikají zde nabídkové dokumenty a to jak po stránce obsahové, tak i cenové. Dbá přitom důsledně na seriózní cenovou politiku a je vstřícný k požadavkům zákazníka. V čele stabilizovaného týmu rozpočtářů je obchodní ředitel.

Ekonomický úsek

Vede účetnictví společnosti, skladovou a majetkovou evidenci, provádí výpočty mezd zaměstnanců a finanční plánování, zajišťuje likviditu společnosti, realizuje úvěrovou politiku. Zabezpečuje finanční toky a provoz pokladny včetně evidence majetku.

V jeho kompetenci je shromažďování náležitostí účetní závěrky. Komunikuje s finančními úřady, zpracovává statistické výkazy. Zajišťuje kompletní zpracování mzdové agendy se všemi souvisejícími úkony.

Obchodní úsek

Zabývá se prognózami vývoje stavební výroby, analýzou trhu a vyhledáváním vhodných obchodních příležitostí ze státního a soukromého sektoru. Předkládá vedení společnosti návrhy na účast firmy ve výběrových řízeních.

Na obchodním úseku je odpovědnost za přípravu dokumentů pro výběrová řízení. Vznikají zde nabídkové dokumenty a to jak po stránce obsahové, tak i cenové. Dbá přitom důsledně na seriózní cenovou politiku a je vstřícný k požadavkům zákazníka. V čele stabilizovaného týmu rozpočtářů je obchodní ředitel.

Skladový a obchodní areál

Skladový a obchodní areál v Liberci – Harcově – představuje skladové a materiální zázemí společnosti, které je zastoupeno skladem stavebního zařízení a materiálu a vozovým parkem.

Útvar logistiky zajišťuje zásobování stavebních středisek materiálem a zařízením dle plánovaného rozpisu.