Firma Regionální stavební, s.r.o. provádí komplexní dodávku bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb. Podstatou firemní politiky je zavedený a udržovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2008 a plnění všech legislativních požadavků, což poskytuje zákazníkovi jistotu kvality produktů s odpovídajícími vlastnostmi. Odpovědnost za dobré jméno organizace, jakost a kvalitu výsledných produktů nesou všichni zaměstnanci. Hlavním hodnotitelem jakosti je zákazník. Strategií firmy a povinností všech zaměstnanců je neustálé zlepšování efektivnosti řízení jakosti a budování vzájemně výhodných dodavatelských vztahů.

Regionální stavební s.r.o. užívá materiály, výrobky, technologie a služby, které jsou bezpečné z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců a uživatelů staveb. Provoz na staveništích je zajištěn s ohledem na životní prostředí, především v oblasti vody, půdy, ovzduší, radiace, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a likvidace stavebního odpadu.

Firma zavedla a v předepsaných auditech obhajuje systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14 001:2004 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18 001 : 2007.

Firma disponuje potřebným množstvím malé a střední mechanizace. Na stavbách používá věžové jeřáby Terex Peiner a nejmodernější systém rámového lešení zn. PERI.